„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”

- dr Wojciech Oczko (XVIw)

Witam na stronie ProPhysio, poświęconej Fizjoterapii. Usługi z zakresu rehabilitacji, prowadzone są na najwyższym poziomie, przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę. Indywidualne podejście i profesjonalizm. Usługi oferowane są dla osób z Łodzi i Bełchatowa. Zapraszam do zapoznania się z ofertą.

Czym jest Fizjoterapia:

Fizjoterapia jest integralną częścią medycyny. Wchodzi w skład zespołu medycznego, którego celem jest usprawnienie pacjenta. Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy - WCPT) "Fizjoterapia" oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. WCPT jasno określa, że w ramach swoich usług fizjoterapeuta posiada kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego. Celem Fizjoterapi jest usprawnie pacjenta, osiągnięcie celu jaki obrali sobie terapeuta i pacjent. Celu funkcjonalnego dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życia codziennego, ale i również osób aktywnych sportowo, czy zawodowo. Złagodzenie skutków procesów chorobowych. Poprawę jakości życia.

Zespół

Grzegorz Ratajczyk

mgr fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Technik fizjoterapii - 2007
 • Licencjonowany fizjoterapeuta - 2011
 • Magister fizjoterapii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Szkolenia podyplomowe:

 • Kinesio Taping Method wg Kenzo Kase (kurs podstawowy i rozwijający)
 • Taping Rehabilitacyjny ( taping sportowy w rehabilitacji )
 • Funkcjonalna Terapia Manualna
 • Nowoczesne metody leczenia stawu kolanowego
 • PNF ( Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facylitacja ) kurs podstawowy
 • PNF ( Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facylitacja ) kurs rozwijający
 • Fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu
 • Współczesne metody diagnozy i leczenie tkanek miękkich:
  • Techniki Energizacji Mięśni
  • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
  • Technika Aktywnego Rozluźniania
  • Dysbalans mięśniowo-powięziowy
  • Terapia punktów spustowych
  • Manipulacje Powięziowe (Fascial Manipulations)
  • Anatomia paplacyjna - wg. Francis Lafosse
  • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe- techniki lokalne i globalne
  • Nowoczesna terapia kręgosłupa w aspekcie dysfunkcji narządów wewnętrznych

Borys Paculda

mgr rehabilitacji ruchowej

Michał Buszkiewicz

mgr fizjoterapeuta

Najczęstsze dolegliwości jakimi zajmuje się fizjoterapeuta:

 • urazy stawowe i tkanek miękkich
 • urazy osób starszych
 • bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
 • opieka podczas ciąży
 • opieka nad sportowcami
 • wspomaganie leczenia układu pokarmowego
 • wspomaganie leczenia migren
 • leczenie osób po udarach oraz innych schorzeniach neurologicznych
 • korekta wad postawy

Fizjoterapeutyczne metody pracy:

"Nie sztuka jest znaleźć chorobę, sztuką jest znaleźć zdrowie"

- A.T.Still

Kontakt

 • Łódź, Zgierska 69
 • Bełchatów, Fabryczna 4

 • Grzegorz Ratajczyk tel. 668-175-831
 • Borys Paculda tel. 505-065-504
 • Michał Buszkiewicz tel. 508-167-824